Meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit

9 november 2018

Om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken, krijgen gemeenten, provincies en het Rijk meer mogelijkheden eigen onderzoek te doen naar de achtergrond van personen die bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of een vastgoedtransactie met de overheid aangaan dan wel  intekenen op een overheidsopdracht.

Meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit (website Ministerie van Justitie en Veiligheid)