Reputatiemonitor 2018

6 maart 2019

De reputatiemonitor is een onderzoek naar de reputatie van en het vertrouwen in de politie, dat de politie zelf uit heeft laten voeren. 

De monitor is uitgevoerd onder burgers en medewerkers van politie. Uit de monitor blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie is gestegen. Respondenten geven aan dat zij ‘hoog vertrouwen in het karakter en de dienstbaarheid van agenten en politiemedewerkers’ hebben. De politie scoort hoog op de kernwaarde moedig en op de hulp die agenten bieden in noodsituaties. Verbeterpunten die door burgers genoemd worden, zijn de zichtbaarheid in de wijk, het serieus nemen van kritiek, de dienstverlening en rechtvaardigheid in optreden.

Uit de monitor blijkt dat de politiemedewerkers zelf kritischer zijn. Ze zijn trots op het vak, maar kritisch op de organisatie. Moedig en behulpzaam worden door politiecollega’s als positief beoordeeld. Onderwerpen die lager beoordeeld worden zijn werkgeverschap, ICT en leiderschap. Medewerkers vinden dat de politie kritiek meer serieus zou moeten nemen, opener zou moeten zijn voor vragen en zichtbaarder zou moeten zijn in de wijken.

De korpschef reageert dat hij de signalen serieus neemt. Nabijheid, naar elkaar omkijken en de menselijke maat is belangrijk voor de hele leiding binnen de politie, want het moet echt beter, aldus de korpschef. Daar wil hij graag samen met de bonden en de medezeggenschapsraad voor gaan.