Actueel nieuws

7 maart 2019

Resultaten Vertrouwen- en Reputatiemonitor Politie 2018

De politie publiceerde op 5 maart de vertrouwen- en reputatiemonitor. De reputatiemonitor is een onderzoek naar de reputatie van en het vertrouwen in de politie, dat de politie zelf uit heeft laten voeren. 

Lees meer

12 februari 2019

Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk

Op 12 februari publiceerde de Radboud universiteit Nijmegen hun onderzoek ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk’, dat in opdracht van Politie & Wetenschap is uitgevoerd. Tien jaar geleden nam onderzoeker Jan Terpstra het wijkagentschap al onder de loep. Het huidige onderzoek is daar een vervolg op. Terpstra presenteerde zijn bevindingen op het hoofdbureau van politie. Veel van wat Terpstra in 2008 constateerde, is nog steeds actueel. Wel constateert hij dat het werk van de wijkagent met de jaren complexer is geworden. Dit heeft onder meer te maken met organisatorische veranderingen en de komst van relatief nieuwe maatschappelijke problemen, zoals radicalisering en ondermijning.

Lees meer

11 februari 2019

Slachtofferschap van online criminaliteit

Over de behoeften van slachtoffers van online criminaliteit is nog maar weinig bekend. De Minister voor Rechtsbescherming heeft daarom het WODC gevraagd een eerste verkennend onderzoek te doen naar de impact op slachtoffers van online delicten, de behoeften van slachtoffers, en de verantwoordelijkheden van politie, justitie en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten.

Lees meer

5 februari 2019

Acties politievakbonden in verband met de pensioenplannen van het Kabinet

Op 30 januari hebben de politievakbonden de minister van J&V laten weten dat zij de komende tijd actie zullen voeren in verband met de pensioenplannen van het Kabinet.

Lees meer

7 januari 2019

Vervolg schakelteam personen met verward gedrag

Eind december heeft de staatssecretaris van VWS de Kamer geïnformeerd (namens de opdrachtgevers JenV, VWS en VNG) over het vervolg op het Schakelteam. 

Lees meer

14 december 2018

Verruimde sluitingsbevoegdheid drugspanden

Op dinsdag 11 december jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat een ruimere sluitingsbevoegdheid voor drugspanden aan de burgemeester toekent.

Lees meer

12 december 2018

“Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar”

De politie heeft een verkennende notitie geschreven over de samenwerking tussen de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) op het terrein van de handhaving. Met deze notitie wil de politie een helder standpunt innemen in het maatschappelijke debat over de toekomst van de relatie tussen politie en overige handhaving en toezicht.

Lees meer

10 december 2018

Kamerbrief over toezicht op de politieorganisatie

De minister van Justitie en Veiligheid informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inrichting van het toezicht op de politie en de verdere ontwikkeling in komende jaren. De publicatie 'Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie' stuurt hij mee met de brief. In de bijlage gaat de minister in op het toezicht op de politie, zijn rol als minister en de rol van onafhankelijke toezichthouders.

Lees meer

6 december 2018

Ontwikkeling politiesterkte

De Minister van Justitie en Veiligheid stuurde de Tweede Kamer op 3 december een brief over de ontwikkeling van de operationele politiesterkte. De Kamer heeft hier in een Algemeen Overleg om gevraagd. 

Lees meer

1 2 3 4 5 ... 33