Actueel nieuws

31 oktober 2019

Kamerbrief politiecapaciteit

Op 29 oktober 2019 schreven de regioburgemeesters een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven dat de druk op de politie-organisatie onhoudbaar wordt.

Lees meer

30 oktober 2019

Reactie plannen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nam de Tweede Kamer de motie aan van de Kamerleden Heerma en Dijkhoff om te komen tot een landelijk team dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet intensiveren.

Lees meer

25 oktober 2019

Effectieve aanpak mensenhandel noodzakelijk

Afgelopen week presenteerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018. Het gepresenteerde beeld is verre van fraai: het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd.

Lees meer

15 oktober 2019

Bijzondere extra maatregelen Bewaken en Beveiligen

Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het schokt de Regioburgemeesters dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd.
De -zeer begrijpelijke- bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken voor langere duur noodzakelijk te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de wijken.

Lees meer

24 september 2019

Reactie motie interventieteam ondermijning

Op 24 september gaven de (Regio)burgemeesters, VNG, G40 en NGB in een gezamenlijke brief aan de Kamer een reactie op de Kamermotie over het inrichten van een interventieteam ondermijning.

Lees meer

19 september 2019

Regiodeal

Tot 1 december as. is het mogelijk om eenmalig een bijdrage te ontvangen van het Rijk voor het verbeteren van de brede welvaart.

Lees meer

17 september 2019

Oproep intensivering aanpak ondermijning

Op 16 september jl. hebben de (Regio)burgemeesters en het College van procureurs-generaal in een gezamenlijke brief aan de Kamer gevraagd om een structureel ondermijningsfonds.

Lees meer

1 2 3 4 5 ... 34