Actueel nieuws

12 oktober 2020

Lancering landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag

Op 9 oktober 2020 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het nieuwe landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag. Het nummer is gratis bereikbaar op 0800-1205.
Het meldpunt beoogd hulp te geven aan verwarden of personen die niet goed voor zichzelf zorgen. Een mogelijk bijeffect is dat de politie voor dergelijke meldingen niet langer in actie hoeft te komen, maar zich kan richten op het handhaven van de veiligheid.  

Lees meer

9 oktober 2020

Oproep aan politiek: geef politie meer grip op wijk en web

Niet alleen meer blauw op straat in de wijk, maar juist ook op de digitale snelweg.
Willen we als land de politie krachtig houden, dan moet een volgend kabinet investeren. Anders lopen we de kans dat de politie inboet aan vertrouwen.

Lees meer

1 oktober 2020

‘Een Pact voor de Rechtsstaat’ om drugscriminaliteit fors te reduceren

Dit is een origineel bericht van Aanjaagteam Ondermijning

Nederland kent een zeer grote criminele drugsindustrie. En daarom moet er een pact voor de rechtsstaat worden gesloten om deze ontwrichtende drugscriminaliteit binnen 10 jaar fors te reduceren'. Deze oproep doet Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, in het manifest ‘Een Pact voor de Rechtsstaat’. Het manifest beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. De bedoeling is dat de geschetste aanpak in de volgende kabinetsperiode expliciet in het regeerakkoord komt. Nagenoeg alle partijen in de keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. Met het geheel aan voorgestelde maatregelen is structureel bedrag van € 400 miljoen gemoeid.

Lees meer

8 juli 2020

Doorlichting strafrechtketen door PWC

Op 26 juni zonden de minister van JenV en de minister van rechtsbescherming hun reactie op de doorlichting van de strafrechtketen, uitgevoerd door PWC, naar de Tweede Kamer. 

Lees meer

8 juli 2020

Aanpak achterstanden strafrechtketen mede in relatie tot coronavirus

Op 25 juni 2020 stuurden de minister van JenV en de minister van rechtsbescherming een brief naar de Kamer waarin geïnformeerd wordt over de aanpak van de achterstanden in de strafrechtketen

Lees meer

8 juli 2020

Kamerbrief Invulling motie van de Leden Van Dam en Kuiken

Op 30 juni 2020 zond de minster een brief aan de Kamer waarin hij de Kamer informeert op welke wijze het hoofdstuk Politie in de JenV-begroting van aanvullende informatie wordt voorzien. Dit naar aanleiding van de motie Van Dam en Kuiken welke de regering verzocht om het hoofdstuk Politie in de JenV-begroting 2021 uit te splitsen in aparte artikelen en de toelichting daarop aan te passen.

Lees meer

30 juni 2020

Geactualiseerde prognose van de operationele bezetting voor 2020 en de jaren 2021 tot en met 2025

De vernieuwing van de basispolitieopleiding, de regeling vervroegd uittreden voor de sector politie en de coronacrisis zijn van invloed op de prognose met betrekking tot de operationele bezetting (het aantal operationele medewerkers) van de politie.

Lees meer

24 juni 2020

Ontwikkeling nieuw Basispolitieonderwijs

De Politieacademie en de politie zullen de komende jaren invulling en uitvoering geven aan toekomstgericht politieonderwijs onder andere door het realiseren van een nieuwe basispolitieopleiding.

Lees meer

1 2 3 4 5 ... 34