Actueel nieuws

4 juli 2019

Halfjaarbericht politie

Minister Grapperhaus informeerde de Tweede Kamer op 4 juli over het 1e halfjaarbericht politie van 2019. Het halfjaarbericht bevat informatie over de huidige staat van de politie. De bijlagen gaan onder meer specifiek in op gebiedsgebonden politie en burgercontact, ontwikkelagenda opsporing en ICT vernieuwing.

Lees meer

4 juli 2019

Advies Raad van State helpt gemeenten niet verder met aanpak ondermijning

De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop. De RvS heeft onderzocht hoe de wens van gemeenten om meer informatie die al binnen de gemeente beschikbaar is te kunnen gebruiken in de aanpak van ondermijning, kan worden vormgegeven. Daartoe heeft de RvS ook onderzocht of de uitbreiding van de taken van de burgemeester kan helpen bij de aanpak van ondermijning. De drie partijen vinden de vraag naar uitbreiding van bevoegdheden van de burgemeester niet interessant, omdat daar niet om gevraagd is. Slechts het mogelijk maken van een ruimere informatie-uitwisseling binnen de gemeente zelf is nodig.

Lees meer

4 juli 2019

Brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de voorjaarsnota voor de politie

De minister van Justitie en Veiligheid liet in het LOVP van 24 juni jl. aan de regioburgemeesters weten dat de voorjaarsnota bezuinigingen bevat voor de Politie. In totaal omvat deze bezuiniging een bedrag van 144 miljoen euro incidenteel.

Lees meer

7 maart 2019

Resultaten Vertrouwen- en Reputatiemonitor Politie 2018

De politie publiceerde op 5 maart de vertrouwen- en reputatiemonitor. De reputatiemonitor is een onderzoek naar de reputatie van en het vertrouwen in de politie, dat de politie zelf uit heeft laten voeren. 

Lees meer

12 februari 2019

Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk

Op 12 februari publiceerde de Radboud universiteit Nijmegen hun onderzoek ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk’, dat in opdracht van Politie & Wetenschap is uitgevoerd. Tien jaar geleden nam onderzoeker Jan Terpstra het wijkagentschap al onder de loep. Het huidige onderzoek is daar een vervolg op. Terpstra presenteerde zijn bevindingen op het hoofdbureau van politie. Veel van wat Terpstra in 2008 constateerde, is nog steeds actueel. Wel constateert hij dat het werk van de wijkagent met de jaren complexer is geworden. Dit heeft onder meer te maken met organisatorische veranderingen en de komst van relatief nieuwe maatschappelijke problemen, zoals radicalisering en ondermijning.

Lees meer

11 februari 2019

Slachtofferschap van online criminaliteit

Over de behoeften van slachtoffers van online criminaliteit is nog maar weinig bekend. De Minister voor Rechtsbescherming heeft daarom het WODC gevraagd een eerste verkennend onderzoek te doen naar de impact op slachtoffers van online delicten, de behoeften van slachtoffers, en de verantwoordelijkheden van politie, justitie en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten.

Lees meer

5 februari 2019

Acties politievakbonden in verband met de pensioenplannen van het Kabinet

Op 30 januari hebben de politievakbonden de minister van J&V laten weten dat zij de komende tijd actie zullen voeren in verband met de pensioenplannen van het Kabinet.

Lees meer

7 januari 2019

Vervolg schakelteam personen met verward gedrag

Eind december heeft de staatssecretaris van VWS de Kamer geïnformeerd (namens de opdrachtgevers JenV, VWS en VNG) over het vervolg op het Schakelteam. 

Lees meer

1 2 3 4 5 6 ... 34