Actueel nieuws

30 juni 2020

Geactualiseerde prognose van de operationele bezetting voor 2020 en de jaren 2021 tot en met 2025

De vernieuwing van de basispolitieopleiding, de regeling vervroegd uittreden voor de sector politie en de coronacrisis zijn van invloed op de prognose met betrekking tot de operationele bezetting (het aantal operationele medewerkers) van de politie.

Lees meer

24 juni 2020

Ontwikkeling nieuw Basispolitieonderwijs

De Politieacademie en de politie zullen de komende jaren invulling en uitvoering geven aan toekomstgericht politieonderwijs onder andere door het realiseren van een nieuwe basispolitieopleiding.

Lees meer

19 juni 2020

Kamerbrief Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

In bijgevoegde brief geeft de minister van JenV aan hoe hij de middelen die in de Voorjaarsnota voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit beschikbaar komen, zal verdelen.

Lees meer

6 april 2020

Update factsheet Ondermijningswetgeving per 1 april 2020

In april 2020 publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwe factsheet Ondermijningswetgeving. 

Lees meer

19 februari 2020

Inzetbaarheid politie: rapport Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de inzetbaarheid van politie en heeft onderzocht of de landelijke politietop over voldoende informatie beschikt om haar medewerkers op een goede manier te kunnen verdelen over organisatieonderdelen en de juiste prioriteiten te kunnen stellen in het takenpakket van de politie. Op 18 februari bood zij haar rapport aan de Tweede Kamer aan.

Lees meer

16 januari 2020

Nieuwe factsheet Ondermijningswetgeving

In januari 2020 publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwe factsheet Ondermijningswetgeving.

Lees meer

18 december 2019

Halfjaarbericht politie najaar 2019

Minister Grapperhaus informeerde op 17 december de Tweede Kamer over het halfjaarbericht politie najaar 2019. Het halfjaarbericht bevat informatie over de huidige staat van de politie, aan de hand van de vier strategische opgaven die de politie richting geven, te weten: ontwikkelagenda's GGP en opsporing, de veiligheidsagenda, de aanbevelingen evaluatie Politiewet 2012 en de uitvoering van het arbeidsvoorwaarden akkoord.

Lees meer

1 2 3 4 5 6 ... 35