Acties politievakbonden in verband met de pensioenplannen van het Kabinet

5 februari 2019

Op 30 januari hebben de politievakbonden de minister van J&V laten weten dat zij de komende tijd actie zullen voeren in verband met de pensioenplannen van het Kabinet.

De vakbonden hebben de minister een aanzegging gedaan voor een collectieve actie op 11 februari in Den Haag. De vakbonden hebben aangegeven dat er acties voorzien zijn tot aan 20 maart 2019.

Doel van deze acties is om het kabinet te bewegen tot het maken van afspraken met de vakcentrales over de onderstaande onderwerpen: 

1. Afschaffen van de RVU-boete. De vakbonden willen op CAO-niveau afspraken maken over regelingen ten behoeve van zwaar en/of hoog risico beroepen.
2. Bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.
3. Aanpassing van de 1 op 1 verhouding bij toenemende levensverwachting.
4. Aanpassing van de spelegels over de huidige rekenrente waardoor indexering van de pensioenen voor werkenden en gepensioneerden mogelijk wordt.
5. ZZP-ers zijn ook werkenden. De vakbonden zijn van mening dat om reden van oneerlijke arbeidsmarktconcurrentie maar ook de lange termijn gevolgen/risico’s op de kosten voor de sociale zekerheid ook ZZP-ers pensioen dienen op te bouwen.