Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters april 2020

23 april 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 20 april.

In dit LOVP van 20 april is met name gesproken over de impact van COVID-19 op het politiewerk en over het politieonderwijs.
Sinds de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn ingevoerd, lijkt de traditionele criminaliteit (fors) te dalen waardoor andere zaken die eerder moesten blijven liggen kunnen worden opgepakt. Bij de handhaving van de coronamaatregelen wordt zichtbaar dat er in toenemende mate sprake is van verschillende vormen van overlast zoals burenruzies, vernieling en vandalisme. Ook leven er zorgen over huiselijk geweld. De politie blijft hierop alert en is in goed contact met de maatschappelijke organisaties.
Bij de bespreking van het politieonderwijs is het vergroten van de inzetbaarheid besproken, waaronder het anders inrichten en verkorten van de basisopleiding en wat dit betekent voor behoud van kwaliteit.

Nieuwe korpschef Henk van Essen
Op 29 april vindt de overdracht van de leiding over de politie aan Henk van Essen en het afscheid van korpschef Erik Akerboom plaats. Vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zal deze overdracht in beperkte kring plaatsvinden. In een volgende Nieuwsbrief kunt u een interview lezen met de nieuwe korpschef.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.