Cybercriminaliteit

De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Naast zegeningen brengt de virtuele wereld ook criminaliteit met zich mee. Cybercrime blijkt een monster met vele koppen zoals hacken, sexting, e-fraude, online extremisme en opruiing. De bestrijding vraagt om een intensieve aanpak van politie en justitie.
In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie spreken de minister van Veiligheid en Justitie, de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef over de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Er bestaat vaak onduidelijkheid over de verschillende begrippen die onder de noemer cybercrime gebruikt worden. De politie verstaat onder cybercrime: criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips die gemanipuleerd kunnen worden door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Naast cybercrime bestaat er gedigitaliseerde criminaliteit. Dit is ‘ouderwetse’ criminaliteit die een nieuwe impuls heeft gekregen door de opkomst van computertechnologie. Denk hierbij onder meer aan internetoplichting (fraude op online handelsplaatsen), online bedreiging of het witwassen van geld via digitale betaalmethoden.

De politie richt zich bij cybercrime niet alleen op vervolging maar ook op preventie en verstoren. Dat wil zeggen het criminele businessmodel van criminelen onderuit halen en op voorlichting aan burgers en bedrijven. Opsporing en op heterdaad is namelijk lastig, aangezien veel communicatie versleuteld is en daardoor moeilijk (op tijd) op te sporen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en nazorg en voeren regie op het lokale veiligheidsbeleid. In dat kader kunnen zij een rol spelen in cybersecurity. Er is een wereld te winnen in het vergroten van bewustzijn en het onder de aandacht brengen van beschermingsmaatregelen. Daarbij is onderscheid te maken in maatregelen gericht op het vergroten van het bewustzijn binnen de eigen gemeentelijke organisaties en maatregelen die gemeenten en hun veiligheidspartners kunnen treffen om het bewustzijn bij ondernemers en burgers te vergroten.

Meer informatie

Links