Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid is een verzamelbegrip voor cyber crime, digitale criminaliteit en cyber security. De bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit vraagt om een intensieve aanpak en is sinds 2017 een strategisch thema voor de Regioburgemeesters. 

We spreken van cybercrime als het gaat om criminaliteit waarbij ICT zowel het middel als het doel is. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips die gemanipuleerd kunnen worden door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime.

Er is sprake van gedigitaliseerde criminaliteit als ICT een middel is om traditionele vormen van criminaliteit te plegen. Denk hierbij onder meer aan internetoplichting (fraude op online handelsplaatsen), online bedreiging of het witwassen van geld via digitale betaalmethoden. Inmiddels wordt overigens bij bijna alle traditionele misdrijven in meer of mindere mate gebruik gemaakt van ICT.

Cyber security is het geheel aan ICT-maatregelen gericht op het voorkomen van misbruik, verstoring of uitval van ICT.

De digitale wereld plaatst de samenleving voor uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de Veiligheidsagenda 2019-2022 is opgenomen dat de politie cyber onderzoeken draait op regionaal niveau (reguliere onderzoeken) en op eenheid overstijgend niveau (fenomeen onderzoeken). De politie richt zich met haar aanpak op vervolging, verstoring en preventie en daarmee op de verhoging van weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Daarbij werkt politie samen met ketenpartners in binnen- en buitenland.

In het Regeerakkoord 2017-2021 is extra geld gereserveerd voor cyberveiligheid. Hierdoor heeft politie de mogelijkheid extra fte toe te voegen aan de reeds bestaande cybercrimeteams. Ieder team bestaat uit disciplines van verschillende kolommen: tactiek, digitale opsporing, financieel en intelligence. Met de grootte van de teams, de multidisciplinariteit en de diversiteit in functie(niveau)s wordt de komende periode bij de politie zowel een kwalitatieve slag als een kwantitatieve slag gemaakt in de integrale aanpak van cybercrime.

Meer informatie

Links