Mensenhandel

Mensenhandel kan omschreven worden als het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. 

Mensenhandel is een vorm van criminaliteit die vaak onopgemerkt blijft als er geen gerichte aandacht voor is. Het is daarom van belang dat de kennis over dit fenomeen en de verschillende uitingsvormen toeneemt. De integrale aanpak van mensenhandel is complex en arbeidsintensief, zeker als er grote (internationale) netwerken achter schuil gaan of er sprake is van multiproblematiek bij slachtoffers en daders. Een groot aantal slachtoffers komt bovendien uit het buitenland. Het interdepartementale programma “Samen tegen mensenhandel” moet een verdere impuls geven aan het versterken van de integrale aanpak.

Mensenhandel in de Veiligheidsagenda

Het uiteindelijke doel van het onderwerp mensenhandel in de Veiligheidsagenda is dat de politie meer en beter strategisch gekozen interventies kan plegen met als doel slachtoffers uit uitbuitingssituaties te bevrijden, daders aan te pakken, en slachtofferschap en daderschap te voorkomen (repressie en preventie). Dit doet de politie onder gezag van en samen met het Openbaar Ministerie en gemeenten en met andere relevante partijen, zoals hulpverleners. Hiertoe zal de politie op haar beurt een informatie gestuurde werkwijze door ontwikkelen in zowel de fysieke als digitale wereld op alle vormen van mensenhandel.

Het aantal OM verdachten mensenhandel loopt al een aantal jaar terug. De politie werkt in iedere regionale politie-eenheid met een AVIM- team. De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) bestaat in totaal uit 1184 FTE en is onderdeel van de Dienst Regionale Recherche (DRR). Zij bestrijdt onder meer mensenhandel en mensensmokkel. Het opleiden van extra gespecialiseerde politie rechercheurs dient tot meer verdachten te leiden. De AVIM wordt momenteel verder op sterkte gebracht met specialistisch en tactische opsporingscapaciteit. Door de regering is hier vanaf 2020 tien miljoen euro vrijgemaakt. De verdeling van deze gelden is onderstaand te vinden in de kamerbrief opsporing en vervolging mensenhandel zaken van november 2019.

In het LOVP wordt de voortgang en inzet op de aanpak van mensenhandel besproken. Hierbij ligt de nadruk op goede informatiedeling tussen samenwerkende partners en het complementair zijn van de nationale en lokale werkwijze om zo het aantal OM verdachten mensenhandel te verhogen en slachtoffers te bevrijden. 

Meer informatie

Links