Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. Jaarlijks zijn zo’n 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld.

Programma Geweld hoort nergens thuis

Sinds april 2018 is het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gestart. Het doel van het programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Opdrachtgevers voor het programma zijn de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie VWS. Regioburgemeester Annemarie Penn-Te Strake is ambassadeur van het programma.

Het programma wordt voor het grootste deel gerealiseerd in de regio’s zelf. In elke regio is een projectleider aangesteld. De vorm van de aanpak en de invulling daarvan kan per regio verschillend zijn. Dit moet immers passen bij de werkwijze, structuur en opgave van de betreffende regio.

Ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Website VNG Programma Geweld hoort nergens thuis