Jeugdcriminaliteit

Bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit ligt de nadruk op het voorkomen dat jeugdige delinquenten beginnen aan een langdurige criminele loopbaan. De integrale aanpak van gemeenten, OM, politie en andere ketenpartners richt zich zowel op individuele jongeren als op groepen. Steeds vaker plegen jongeren strafbare feiten in wisselende samenstellingen en niet alleen in vaste groepen. Het gaat om fluïde netwerken die een andere aanpak vragen van de ketenpartners.

Jeugdgroepen die voor overlast zorgen en/of crimineel gedrag vertonen, blijken een terugkerend en hardnekkig probleem. Het tonen van betrokkenheid is belangrijk bij de aanpak, maar de praktijk blijkt ingewikkeld. Dat concludeert bestuurskundige Anne van Uden in haar promotieonderzoek naar de politieaanpak van problematische jeugdgroepen, dat zij uitvoerde aan de Radboud Universiteit in samenwerking met de Politieacademie.

Van aanpak groepen naar aanpak groepsgedrag

In 2015 werkten gemeenten, politie, OM en andere ketenpartners in ruim twintig proeftuinen aan een verbeterslag op de aanpak van groepen en groepsgedrag. Een landelijk team, bestaande uit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM en Bureau Regioburgemeesters, ondersteunde de proeftuinen.

De samenwerking heeft geleid tot een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen, het zogenaamde 7-stappenmodel. De Groepsscan, het nieuwe instrument van de politie, maakt hier onderdeel van uit. Bureau Regioburgemeesters en het CCV ondersteunden in 2016 gemeenten en lokale partners om de aanpak te versterken met behulp van de 7 stappen. Kijk hier voor alle informatie over het 7 stappenmodel en de groepsscan.

Jeugdhulp onder regie van gemeente

In de aanpak van problematische jeugd is de combinatie van preventie, zorg en repressie belangrijk. Al sinds 2015 is de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp in één hand gelegd: die van de gemeente. Hierdoor kunnen gemeenten maatwerk leveren en de zorg voor jeugd afstemmen op het beleid voor werk en inkomen, onderwijs, sport en veiligheid. Op de website van de VNG is meer informatie te vinden over de jeugdwet en de uitvoering door gemeenten.

Meer informatie

Links