Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag

Op 9 oktober 2020 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het nieuwe landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag. Het nummer is gratis bereikbaar op 0800-1205.
Het meldpunt beoogd hulp te geven aan verwarden of personen die niet goed voor zichzelf zorgen. Een mogelijk bijeffect is dat de politie voor dergelijke meldingen niet langer in actie hoeft te komen, maar zich kan richten op het handhaven van de veiligheid.  

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met een het lokaal meldpunt in de wijk, stad of regio. Meldingen worden op lokaal niveau opgepakt; het kan gaan om bijvoorbeeld het geven van advies en als nodig om het regelen van hulp voor degene, over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hoognodig hulptraject.

De meeste gemeenten (ruim 90%) zijn inmiddels via een regionaal of lokaal meldpunt aangesloten op het landelijk meldpunt. Het ministerie is met de 24 gemeenten die nog niet zijn aangesloten in gesprek om dit zo snel als mogelijk te regelen, en ondersteunt hen hierbij waar nodig

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Er is ook een website met meer informatie www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Bij spoed en levensbedreigende situaties bel je nog altijd 112.