Evenementen

Politiemensen worden steeds vaker ingezet bij grootschalige evenementen. De meeste evenementen zijn goed georganiseerd en verlopen zonder noemenswaardige problemen. Wel neemt het aantal evenementen en daarmee de druk op de capaciteit van de politie steeds meer toe.

De burgemeester beslist over het aantal politieambtenaren dat voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij een evenement nodig is. Hij beoordeelt of het voorgenomen evenement verantwoord doorgang kan vinden en zo ja, welke voorschriften hij aan de vergunning verbindt.

Evenementen brengen ook veiligheidsrisico's met zich mee. Door het grote aantal bezoekers van evenementen bestaat de kans dat een incident leidt tot grotere risico's. De driehoek, bestaande uit de burgemeester, de politiechef en de officier van justitie, moet bij risico-evenementen goed in positie worden gebracht. De burgemeester dient bij incidenten altijd direct te worden geïnformeerd.

Diverse evenement-gerelateerde incidenten zijn de afgelopen jaren onderzocht en geëvalueerd. Multidisciplinaire voorbereiding, risicomanagement en crowdcontrol krijgen steeds meer de aandacht.

Meer informatie

Links