Toezicht en handhaving openbare ruimte

De politie is primair aan zet wanneer het gaat om handhaven van de openbare orde en de veiligheid. De politie werkt lokaal samen met handhavingsorganisaties. Gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen daar ingrijpen waar de leefbaarheid wordt aangetast door overtredingen die overlast veroorzaken en tot veelvoorkomende ergernissen leiden.

Ontwikkelingen in de handhavingspraktijk

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) is het onderzoek "Stadshandhavers, bouwstenen voor de inrichting van handhaving in de openbare ruimte" (pdf, 1.1 MB) uitgevoerd. Het onderzoek brengt ontwikkelingen in de handhaving in de openbare ruimte in drie (deel)gemeenten in beeld. Het onderzoek schetst daarnaast twee scenario's voor de toekomstige inrichting: een politioneel scenario waarbij de politie het monopolie over handhaving in de openbare ruimte heeft en een ‘duale regie’ scenario waarin de gemeentelijke handhaving een robuuste rol is toebedacht.

De minister schrijft in zijn beleidsreactie (pdf, 184 kB) dat het rapport positief is over het duale scenario. Dit bevestigt dat het huidige stelsel van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, waarbij gemeenten en politie een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, in de basis voldoet.

Meer informatie