Radicalisering, terrorisme, polarisatie

Terrorisme, radicalisering en spanningen tussen groepen in de samenleving zijn voedingsbodem voor maatschappelijke onrust. Deze onderwerpen vergen veel zichtbare en onzichtbare inzet van de politie in de wijken. Naast repressief handelen door politie, openbaar ministerie en gemeenten (bijvoorbeeld vanuit de openbare orde bevoegdheden) wordt ook veel geïnvesteerd op preventief vlak door gemeenten.

De druk in Nederland neemt toe. Enerzijds zien we groeiende steden en anderzijds een krimpend platteland. Elk met z’n eigen gevolgen. In de steden nemen de verschillen tussen inwoners toe in afkomst, leeftijd, opleidingsniveau en welvaart. Op het platteland ontstaat soms bij burgers het gevoel van een terugtrekkende overheid doordat voorzieningen uit efficiëntie overwegingen gecentraliseerd worden in centrumgemeenten. Daarnaast hebben internationale ontwikkelingen zoals de onrust in grote delen van de wereld, de komst van IS en het daarmee samenhangende vluchtelingenvraagstuk gevolgen voor zowel steden als dorpen. Hoewel de oorsprong vaak internationaal van aard is, manifesteren de gevolgen ervan zich in wijken en buurten.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) coördineert de aanpak op nationaal niveau van radicalisering en terrorismedreiging en stelt het dreigingsniveau in Nederland vast. Daarnaast is de Expertise-unit Sociale Stabiliteit opgericht (ESS) die valt onder het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, om gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis te bieden over maatschappelijke spanningen en radicalisering. De VNG biedt daarnaast handreikingen aan gemeenten voor het opzetten van preventief beleid.

Links