Personen met verward gedrag

In 2017 registreerde de politie weer meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg van 51.945 in 2013 naar 83.501 in 2017. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. In de meeste gevallen is het gedrag niet overlastgevend, crimineel of gevaarlijk. In sommige gevallen wel.

De minister van VWS heeft, samen met de VNG en de minister van Justitie en Veiligheid, een zogenaamd schakelteam ingesteld. Dit team, onder voorzitterschap van Onno Hoes, heeft de opdracht gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een sluitende en duurzame aanpak van zorg voor personen met verward gedrag. Daarnaast moet het schakelteam structurele belemmeringen in kaart brengen en waar mogelijk oplossen. De bedoeling is dat alle gemeenten en regio’s per 1 oktober 2018 beschikken over een aanpak voor mensen met verward gedrag.

De regioburgemeesters hebben sinds 2015 met zowel de minister van VWS als van JenV gesproken over structurele knelpunten in de aanpak. Een aanzienlijk deel van de punten die de regioburgemeesters hebben aangekaart is opgepakt door de minister(s). Belangrijkste punten waren – en zijn nog steeds - vervoer, beoordelingslocaties en beveiligde zorg.

Hieronder vindt u de brieven met de standpunten van de regioburgemeesters aan de minister en de Tweede Kamer:

- brief aan minister Schippers, 14 oktober 2015 van oktober 2015 (pdf, 82 kB)

- brief aan de Vaste Commissie VWS inzake tussenrapportage verwarde personen van 10 mei 2016 (pdf, 715 kB)

- brief aan de ministers VWS en VenJ, 25 oktober 2016 (pdf, 85 kB)

 

Meer informatie

Links