Over ons

Regioburgemeesters

Regioburgemeesters vertegenwoordigen het gezag over de politie, voor wat betreft de openbare orde en handhaving, in landelijke overleggen. Namens de burgemeesters in hun regio voeren de regioburgemeesters  overleg met  ministers, korpsleiding en procureurs-generaal over het beheer en de taakuitvoering door de politie.

In iedere gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. De strafrechtelijke handhaving valt onder de verantwoordelijkheid van een officier van justitie. Over de inzet van de politie in een gebied overleggen burgemeester, officier en politiechef in het driehoeksoverleg.

Sinds 2013 kent Nederland een nationale politie die georganiseerd is in tien eenheden. In elke eenheid is één regioburgemeester aangewezen door de burgemeesters in die eenheid. Op eenheidsniveau is er minimaal 2 keer per jaar een overleg tussen alle burgemeesters, de hoofdofficier en de regionale politiechef. De regioburgemeester zit dit overleg voor.

De regionale taken zijn beschreven in de Factsheet regioburgemeesters.

Landelijk functioneert de regioburgemeester  als vertegenwoordiger van de gezamenlijke burgemeesters in zijn regio. De regioburgemeesters en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal (verantwoordelijk voor beleid en beheer van het openbaar ministerie) overleggen regelmatig als vertegenwoordigers van het gezag met de minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef van de nationale politie. Dit Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) vindt ongeveer zes keer per jaar plaats. Aan het LOVP nemen ook twee burgemeesters van kleine gemeenten deel. Met dit overleg wordt geborgd dat het lokaal bestuur betrokken is bij landelijke besluiten over de nationale politie.  De deelnemers aan het LOVP spreken over beheerszaken zoals de huisvesting en dienstverlening door de politie en de ontwikkeling van de sterkte. Ze spreken ook  over landelijk facetten van de aanpak van criminaliteit.  De regioburgemeesters adviseren de minister ook op het terrein van voorgenomen wetgeving die de inzet van de politie raakt. De regioburgemeesters hebben portefeuilles verdeeld en hebben over hun portefeuille overleg met korpsleiding, Procureurs Generaal, ministeries en andere betrokken organisaties.