Advies van de Commissie Letschert Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (december 2020) (pdf)

Begroting en beheerplan Politie 2022-2026 (pdf)

Besluit beheer politie (externe link)

Besluit financieel beheer politie (externe link)

Besluit verdeling sterkte en middelen politie (externe link)

Contouren voor een effectieve toekomstbestendige opsporing (2015) (pdf)

De Nederlandse politie Vertrouwen en reputatiemonitor (april 2021) (pdf)

De Wassenaarse notitie (november 2011) (pdf)

Een Pact voor de Rechtsstaat (mr. P.G.A. Noordanus, september 2020) (pdf) en Infographic Een Pact voor de Rechtsstaat (pdf)

Evaluatie politiewet 2012 (commissie Kuijken, november 2017) (pdf)

Inrichtingsplan Nationale Politie (2012) (pdf) en Bijlagen inrichtingsplan Nationale Politie (2012) (pdf)

Naar een toekomstbestendige opsporing (april 2017) (pdf)

Onderzoek inzetbaarheid ARK,Politie ter plaatse (2020) (pdf)

Onderzoek personele en materiele lasten 2021-2025 (pdf)

Ontwikkelagenda GGP (2018) (pdf)

Ontwikkelagenda Intelligence 2020 - 2025 (pdf)

Ontwikkelagenda opsporing 2018 (pdf)

Politie ter plaatse (februari 2020) (pdf)

Politie voor iedereen: veilige, competente en effectieve teams (augustus 2020) (pdf) en Bijlage Politie voor iedereen (pdf)

Politiewet (art. 19) (externe link)

Position paper: de politie van morgen en overmorgen (2020) (pdf) en Uitwerking position paper politie 2021-2025 (pdf)

Quick scan ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op HBVS (Haagsma Advies, april 2018) (pdf)

Rapport Task Force Ombuigingen (juli 2021) (pdf)

Rapport van Ginkel (november 2021) (pdf)

Rapportage Inzicht in de omvang van het personele en materiële budget nationale politie 2016 – 2020 (pdf)

Realisatieplan Nationale Politie (2012) (pdf)

Strategisch Omgevingsbeeld 2020 (pdf)

Tussenadvies Commissie Schneiders Landelijke Eenheid 2022 (pdf)

Uitwerking Veiligheidsagenda 2019-2022 (pdf)

Visie dienstverlening politie (november 2020) (pdf)

WODC Eindrapport Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak (maart 2021) (pdf)