Actueel nieuws

14 mei 2024

Wetsvoorstel gegevensverwerking: Belangrijke Oproep aan Eerste Kamer

Op dinsdag 21 mei staat een belangrijke mijlpaal op de agenda van de Eerste Kamer: de behandeling van het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Dit wetsvoorstel heeft als doel om effectieve gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen partners in de aanpak van zware criminaliteit, ondermijning en het waarborgen van zorg en veiligheid.

Lees meer

25 april 2024

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters april 2024

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het LOVP van 22 april 2024. In dit LOVP van is onder meer gesproken over de reputatie- en vertrouwensmonitor van de politie, de jaarverantwoording, de resultaten ten aanzien van de veiligheidsagenda, modernisering van het sterktebegrip, de arbeidsmarktstrategie, de Identificatie- en Registratietaak van de politie en Bewaken en Beveiligen.

Lees meer

22 april 2024

Handreikingen TOOI

Eind februari hebben de regioburgemeesters twee landelijke handreikingen rondom het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) vastgesteld: de handreiking beleidskader en bestuurlijk afwegings- en toetsingskader en de handreiking regionale adviescommissie.

Lees meer

5 maart 2024

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters maart 2024

In deze eerste Nieuwsbrief van 2024 een korte terugkoppeling van het LOVP van 26 februari 2024. In dit LOVP is onder meer gesproken over demonstraties, de politietaak, Bewaken en beveiligen en Identificatie en Registratie in de migratieketen. Daarnaast is kort de verbinding tussen het LOVP en de Landelijke Eenheden en het onderwerp huisvesting aan bod gekomen.

Lees meer

1