Actueel nieuws

3 april 2024

Handreikingen TOOI

Eind februari hebben de regioburgemeesters twee landelijke handreikingen rondom het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) vastgesteld: de handreiking beleidskader en bestuurlijk afwegings- en toetsingskader en de handreiking regionale adviescommissie.

Lees meer

5 maart 2024

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters maart 2024

In deze eerste Nieuwsbrief van 2024 een korte terugkoppeling van het LOVP van 26 februari 2024. In dit LOVP is onder meer gesproken over demonstraties, de politietaak, Bewaken en beveiligen en Identificatie en Registratie in de migratieketen. Daarnaast is kort de verbinding tussen het LOVP en de Landelijke Eenheden en het onderwerp huisvesting aan bod gekomen.

Lees meer

1