Actueel nieuws

22 november 2019

10 Miljoen euro structureel voor mensenhandel

In de bijgevoegde kamerbrief bij dit artikel staat de uitwerking van de 10 miljoen euro voor de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), naar aanleiding van de motie door de heren Segers en Asscher.

Lees meer

21 november 2019

Impuls 10 miljoen voor verlichting bewaken en beveiligen basispolitiezorg

Op 20 november zond de minister een brief aan de Kamer met daarin de aankondiging dat het kabinet besloten heeft tot een aanvullende impuls van €10 mln (incidenteel) voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg. De minister schrijft dat het kabinet de zorgen van de regioburgemeesters deelt, zeker in het licht van de vervangings- en uitbreidingsopgave die al bestond voor de politie.

Lees meer

20 november 2019

Beleidsreactie minister voorlichting Raad van State over democratische controle

Afgelopen vrijdag 15 november zond de minister aan de Kamer zijn reactie met betrekking tot het advies van de Raad van State over de democratische controle van de Tweede Kamer op de besteding van de middelen van politie.

Lees meer

18 november 2019

Stroomstootwapen

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 november 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de korpschef toestemming verleent om ca. 17.000 agenten uit te rusten met dit geweldsmiddel.

Lees meer

31 oktober 2019

Kamerbrief politiecapaciteit

Op 29 oktober 2019 schreven de regioburgemeesters een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven dat de druk op de politie-organisatie onhoudbaar wordt.

Lees meer

30 oktober 2019

Reactie plannen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nam de Tweede Kamer de motie aan van de Kamerleden Heerma en Dijkhoff om te komen tot een landelijk team dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet intensiveren.

Lees meer

25 oktober 2019

Effectieve aanpak mensenhandel noodzakelijk

Afgelopen week presenteerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018. Het gepresenteerde beeld is verre van fraai: het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd.

Lees meer

15 oktober 2019

Bijzondere extra maatregelen Bewaken en Beveiligen

Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het schokt de Regioburgemeesters dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd.
De -zeer begrijpelijke- bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken voor langere duur noodzakelijk te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de wijken.

Lees meer

1 2 3 ... 33