Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters maart 2024

5 maart 2024

In deze eerste Nieuwsbrief van 2024 een korte terugkoppeling van het LOVP van 26 februari 2024. In dit LOVP is onder meer gesproken over demonstraties, de politietaak, Bewaken en beveiligen en Identificatie en Registratie in de migratieketen. Daarnaast is kort de verbinding tussen het LOVP en de Landelijke Eenheden en het onderwerp huisvesting aan bod gekomen.

Ook in deze Nieuwsbrief een afscheidsinterview met Henk van Essen, tot 29 februari jl. Korpschef.

Voorts een update over de AEF-opdracht om te komen tot een nieuwe verdeelsystematiek voor de politiesterkte.

Tot slot zijn wij verheugd te melden dat per 1 januari Marlies Koppers als strategisch adviseur het team van Bureau Regioburgemeesters heeft versterkt. Hiermee is de bezetting van Bureau Regioburgemeesters weer compleet.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.