Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters april 2024

25 april 2024

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het LOVP van 22 april 2024. In dit LOVP van is onder meer gesproken over de reputatie- en vertrouwensmonitor van de politie, de jaarverantwoording, de resultaten ten aanzien van de veiligheidsagenda, modernisering van het sterktebegrip, de arbeidsmarktstrategie, de Identificatie- en Registratietaak van de politie en Bewaken en Beveiligen.

Ook hebben we een boeiend interview met Janny Knol, korpschef sinds 29 februari.

Voorts informatie over de landelijke handreikingen TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie).

En tot slot een interessant artikel over Arbeidsmarktstrategie Politie met een terugblik en de huidige stand van zaken. 

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.