Arbeidsmarktstrategie

25 april 2024

In april vorig jaar presenteerde de politie de arbeidsmarkstrategie in het LOVP. In het afgelopen LOVP werd teruggeblikt op de effectiviteit van ingezette maatregelen en is de stand van zaken toegelicht.

De politie steeds goed en juist bezet: de strategie

De Arbeidsmarktstrategie van de politie is opgebouwd langs drie thema’s: 1.) het werven van nieuw en divers talent, 2.) boeien en binden van medewerkers en 3.) werk anders organiseren. Ieder thema bevat verschillende maatregelen die ten uitvoer worden gebracht. De strategie richt zich allereerst op de problemen waar politie nu mee te maken heeft en oplossingen die op korte termijn bijdragen aan de arbeidsmarktpositie van het korps. Naast doen wat nu nodig en mogelijk is, richt de politie zich vervolgens ook op maatregelen voor de middellange en lange termijn. Om die reden trekt politie samen op met het ministerie van JenV en het LOVP, zoals op het gebied van de samenwerking in het veiligheidsdomein.

Terugblik 2023

In het kader van het werven van nieuw talent is de arbeidsmarkt communicatie geïntensiveerd, gestart met het toekennen van een aanbrengbonus voor nieuwe medewerkers en het vergoeden van het rijbewijs voor niveau 4 aspiranten. Voor het verhogen van de slagingskans in het selectieproces is de selectievoorbereiding voor kandidaten verbeterd. Bij uitval worden recruiters ingezet op het doorbemiddelen van kandidaten naar andere geschikte functies in de organisatie. Ten aanzien van het behoud van medewerkers is een pilot gestart om het werk- en denkniveau ook op andere wijze aan te kunnen tonen dan bijvoorbeeld met een diploma. Exit enquêtes worden afgenomen om beter zicht te krijgen op de vertrekredenen van medewerkers zoals aspiranten. Ten aanzien van het anders organiseren van werk is een succesvolle pilot gehouden in eenheid Den Haag voor zijinstroom in de opsporing van veel voorkomende criminaliteit. Daarnaast worden bij het Operationeel Centrum, waaronder de Regionale Service Centra, banen aangeboden in deeltijd verband voor studenten als bijbaantje tijdens hun studie.

Verbeterde sturing

De arbeidsmarktkrapte is een probleem voor alle sectoren en leidt tot concurrentie tussen werkgevers. Het uitstroompercentage bij de politie is relatief laag ten opzichte van andere overheidsorganisaties. Het blijft echter noodzakelijk om de arbeidsmarktstrategie te continueren en maatregelen in dat kader te realiseren. De sturing op de arbeidsmarktstrategie binnen de politie is verstevigd. De aanpak van de arbeidsmarktstrategie is gericht op zes deelopdrachten: behoud, instroom, screening, werving & selectieproces, HRM-beleid en opsporing.

Vooruitblik 2024

Het korps is succesvol als het gaat om het realiseren van de initiële instroom in de basispolitieopleiding (PO21). Daarentegen is de onvoorziene uitstroom, niet zijnde pensioen uitstroom, toegenomen naar meer dan 3% en er zijn geen makkelijk in te vullen vacatures meer. De werving vraagt steeds meer inzet en bij team recruitment heerst ook krapte door de huidige arbeidsmarkt. Naast de inzet op initiële instroom wordt ingezet op verbetering van de zijinstroom, behoud van medewerkers en de doorstroom. De arbeidsmarktstrategie wordt toegespitst op vakgebieden waar de uitstroom relatief hoog is (opsporing, meldkamer, Regionaal Service Centrum). Het werk anders organiseren is van belang voor de continuïteit.