Landelijke handreikingen TOOI

25 april 2024

De afgelopen jaren stond het onderwerp ‘bestuurlijk toezicht op TOOI’ regelmatig op de agenda van het LOVP. TOOI staat voor het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie, dat in elke regionale eenheid is ingericht. Op 26 februari jl. hebben de (regio)burgemeesters twee landelijke handreikingen vastgesteld, waarmee burgemeesters hun gezagsrol ten aanzien van TOOI kunnen versterken: een handreiking voor een beleidskader en een bestuurlijk afwegings- en toetsingskader, en een handreiking voor een adviescommissie op eenheidsniveau. Op basis van de handreikingen kan binnen de regionale eenheden uitwerking en (bestuurlijke) vaststelling van de kaders plaatsvinden en een adviescommissie worden ingericht.

Jeroen Dijsselbloem, regioburgemeester in de eenheid Oost-Brabant en landelijk portefeuillehouder TOOI, is door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) geïnterviewd over het belang van de landelijke handreikingen. Dit interview is hier te vinden, of als PDF, Burgemeester 107 (pag. 80-82).

De landelijke handreikingen zijn te vinden op de website van Bureau Regioburgemeesters.