Handreikingen TOOI

3 april 2024

Eind februari hebben de regioburgemeesters twee landelijke handreikingen rondom het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) vastgesteld: de handreiking beleidskader en bestuurlijk afwegings- en toetsingskader en de handreiking regionale adviescommissie.

Deze handreikingen zijn in opdracht van de regioburgemeesters ontwikkeld, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie. Op basis van de handreikingen kan binnen de regionale eenheden uitwerking en (bestuurlijke) vaststelling van het beleidskader en het afwegings- en toetsingskader plaatsvinden en een adviescommissie worden ingericht. Hiermee versterken de burgemeesters vanuit hun gezagsrol het bestuurlijk toezicht op het TOOI.