Actueel nieuws

16 december 2021

Nieuwsbrief Coalitieakkoord 2021-2025

In deze nieuwsbrief geven wij een korte analyse van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte.

Lees meer

7 december 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 29 november én het extra overleg van 23 november jl. In het digitale LOVP van 29 november jl. spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over situatie van onrust en dreigende onrust in de voorgaande week. Dit in navolging van het extra ingelaste LOVP van een week eerder. Daarnaast is onder meer gesproken over behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid in de Kamer en het geld voor politie, over het stelsel bewaken en beveiligen en de bestuurlijke betrokkenheid bij het MIT. De leden zijn tot slot akkoord gegaan met uitgangspunten en het proces om te komen tot een nieuwe Veiligheidsagenda, waarop in een apart artikel in onze nieuwsbrief nader wordt ingegaan.

Lees meer

2 december 2021

Brandbrief Politie

Op 2 december stuurden de regioburgemeesters en het College van Procureurs-Generaal een dringende brief aan de informateurs.

Lees meer

18 november 2021

Investeren in de rechtsstaat

In juni dit jaar hielden vijf partijen in de strafrechtketen een gezamenlijk pleidooi om te investeren in onze rechtsstaat. Hoewel een goede eerste stap daartoe is gezet door het demissionaire Kabinet met Prinsjesdag en de daaropvolgende algemene politieke beschouwingen, is de urgentie nog steeds onverminderd groot. Onze zorgen zijn niet verdwenen. Daarom stuurden wij op 18 november jl. opnieuw gezamenlijk een statement naar de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, dat hieronder integraal is opgenomen. Ook hebben wij een infographic toegestuurd.

Lees meer

4 november 2021

Strategische Agenda regioburgemeesters 2022-2025

De regioburgemeesters hebben de koers voor de komende jaren bepaald. Input is hiertoe opgehaald bij de burgemeesters en hun samenwerkingspartners. Deze is vervat in een Strategische Agenda regioburgemeesters 2022-2025.

Lees meer

25 oktober 2021

Nieuw team bewaken en beveiligen operationeel

Elke politie-eenheid krijgt in 2021 en 2022 de beschikking over een speciaal Team Bewaken en Beveiligen (TBB). De teams, die werkzaamheden verrichten in het lagere segment van het Stelsel Bewaken en Beveiligen, moeten de druk op de basisteams verminderen. De basisteams zijn al langere tijd veel personeel kwijt aan de zogenoemde Bewakingseenheid, die zich bezighoudt met bewaken en beveiligen van personen en objecten.

Lees meer

14 oktober 2021

Besteding 200 miljoen euro voor politie en boa

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de door Kamerlid Hermans ingediende motie aangenomen om 200 miljoen euro extra te investeren in agenten in de wijk en de (groene) boa. Dit bedrag komt bovenop de al eerder bij de begroting op Prinsjesdag bekend gemaakte 524 miljoen euro ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Lees meer

4 oktober 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters oktober 2021

In deze uitgebreide nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 27 september 2021. In dit LOVP spraken de deelnemers over de in de Rijksbegroting opgenomen middelen voor Ondermijning en de bij de Algemene Beschouwingen besproken extra middelen voor Politie. Daarnaast is onder meer gesproken over de ontwikkelingen bij het MIT, bewaken en beveiligen en maatregelen tegen de knellende situatie bij de gebiedsgebonden politie (GGP). 

Lees meer

21 september 2021

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2021

In deze Prinsjesdag Nieuwsbrief vindt u in het kort de belangrijkste punten uit de zojuist gepresenteerde begroting 2022 voor wat betreft Justitie en Veiligheid.

Lees meer

23 juni 2021

Oproep aan een nieuw Kabinet: investeer in de rechtsstaat

De onderhandelingen over een nieuw Kabinet zijn in volle gang. Veel aandacht gaat daarbij uit naar sociaal en economisch herstel na een ongekende naoorlogse crisis als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Maar om dit herstel vorm te geven, is een stevig fundament nodig: onze rechtsstaat.

Lees meer

1 2