Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters oktober 2021

4 oktober 2021

In deze uitgebreide nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 27 september 2021. In dit LOVP spraken de deelnemers over de in de Rijksbegroting opgenomen middelen voor Ondermijning en de bij de Algemene Beschouwingen besproken extra middelen voor Politie. Daarnaast is onder meer gesproken over de ontwikkelingen bij het MIT, bewaken en beveiligen en maatregelen tegen de knellende situatie bij de gebiedsgebonden politie (GGP). 

Ook vond op 27 september het jaarlijkse gesprek plaats tussen de regioburgemeesters en de leden van de COR Politie. Op de agenda stonden het Position Paper van de COR en ook het thema een flexibele organisatie.

Ook in deze nieuwsbrief een uitgebreid interview met Tom Driessen, kwartiermaker van het nieuwe Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit.

En tot slot een aankondiging voor het NGB-Webinar noodbevoegdheden op woensdag 27 oktober en aandacht voor de Kamerbrief van 4 oktober over extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.