Actueel nieuws

17 juni 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters juni 2021

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 31 mei 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de realisatie van diversiteit en inclusiviteit bij de Politie. De prognoses van de operationele capaciteit kwamen aan bod en de Politieacademie gaf een presentatie over de opleidingsinspanningen. Ook het WODC rapport over de bekostiging van de strafrechtketen werd aan de orde gesteld. De (regio)burgemeesters gaven op die punten hun inbreng en brachten signalen in over de hoorplicht WVGGZ, lachgas en designerdrugs. Daarnaast een aantal artikelen in deze nieuwsbrief: een uitnodiging voor het debat Rechtsstaatpoort op 21 juni, een artikel over de financiering en continuïteit in de bekosting van de politie en de VNG-brief voor het commissiedebat 'Criminaliteitsbestrijding en ondermijning' op 16 juni. 

Lees meer

15 juni 2021

Visual position papers

De afgelopen periode is met partners in de strafrechtketen gewerkt aan verschillende position papers met het oog op de formatie van een volgend Kabinet. Deze keten functioneert alleen goed als in de gehele keten evenwichtig wordt geïnvesteerd. Om dit en de samenhang tussen de verschillende position papers te laten zien, is deze visual (pdf) gemaakt

Lees meer

20 mei 2021

Brief 'Versterken rechtsstaat' aan informateur

Vanuit de wens om een volgend Kabinet te laten investeren in de rechtsstaat, is deze brief op 19 mei jl. aan informateur Hamer verzonden. 

Lees meer

4 mei 2021

Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak

De Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties.

Lees meer

3 mei 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters mei 2021

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 19 april 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over het vergroten van inzetbaarheid en verminderen van roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, een aantal stukken voor de planning en control, de inbreng bij de kabinetsformatie en de organisatie van het bewaken en beveiligen. De regioburgemeesters (inclusief de twee door de VNG aangewezen burgemeesters) gaven hun inbreng.
De politie geeft in deze nieuwsbrief een extra toelichting op de in het LOVP van 19 april besproken maatregelen die het capaciteitstekort moeten verlichten.

Lees meer

24 maart 2021

De kracht van samen: 1-overheid tegen ondermijning

Vanuit het voormalig Aanjaagteam Ondermijning (ATO) is dit boekje samengesteld. Het geeft een beeld bij de aanpak van ondermijning in de afgelopen jaren.

Lees meer

11 maart 2021

Inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp

Politieagenten hebben de afgelopen jaren de kennis van hun bevoegdheden verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat is over het algemeen het geval, volgens de Inspectie JenV.

Lees meer

8 maart 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters maart 2021

In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 1 maart 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, de overdracht van eigen beheerde ICT-omgevingen naar het PDC, het team Openbare Orde Inlichtingen, de ontwikkelagenda Intelligence, sterkteverdeelsystematiek en een aantal actualiteiten.

Daarnaast brengen wij in deze nieuwsbrief twee interviews.

Een interview met Peter Noordanus, als vertrekkend voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO).

En een interview met Anja Schouten, politiechef in Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de Nationale Politie over het dossier Verward Gedrag.

Tot slot in deze Nieuwsbrief een link naar het magazine SCHERP, het magazine over intelligence gestuurd politiewerk.

Lees meer

1 2