Actueel nieuws

8 maart 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters maart 2021

In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 1 maart 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, de overdracht van eigen beheerde ICT-omgevingen naar het PDC, het team Openbare Orde Inlichtingen, de ontwikkelagenda Intelligence, sterkteverdeelsystematiek en een aantal actualiteiten.

Daarnaast brengen wij in deze nieuwsbrief twee interviews.

Een interview met Peter Noordanus, als vertrekkend voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO).

En een interview met Anja Schouten, politiechef in Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de Nationale Politie over het dossier Verward Gedrag.

Tot slot in deze Nieuwsbrief een link naar het magazine SCHERP, het magazine over intelligence gestuurd politiewerk.

Lees meer

1 2