Visual position papers

15 juni 2021

De afgelopen periode is met partners in de strafrechtketen gewerkt aan verschillende position papers met het oog op de formatie van een volgend Kabinet. Deze keten functioneert alleen goed als in de gehele keten evenwichtig wordt geïnvesteerd. Om dit en de samenhang tussen de verschillende position papers te laten zien, is deze visual (pdf) gemaakt

Het position paper voor de politie is hier te vinden.