Actueel nieuws

20 september 2021

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2021

In deze Prinsjesdag Nieuwsbrief vindt u in het kort de belangrijkste punten uit de zojuist gepresenteerde begroting 2022 voor wat betreft Justitie en Veiligheid.

Lees meer

26 augustus 2021

Vacature Strategisch beleidsadviseur Bureau Regioburgemeesters

Binnen ons bureau is een vacature voor een strategisch beleidsadviseur.

Lees meer

23 juni 2021

Oproep aan een nieuw Kabinet: investeer in de rechtsstaat

De onderhandelingen over een nieuw Kabinet zijn in volle gang. Veel aandacht gaat daarbij uit naar sociaal en economisch herstel na een ongekende naoorlogse crisis als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Maar om dit herstel vorm te geven, is een stevig fundament nodig: onze rechtsstaat.

Lees meer

17 juni 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters juni 2021

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 31 mei 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de realisatie van diversiteit en inclusiviteit bij de Politie. De prognoses van de operationele capaciteit kwamen aan bod en de Politieacademie gaf een presentatie over de opleidingsinspanningen. Ook het WODC rapport over de bekostiging van de strafrechtketen werd aan de orde gesteld. De (regio)burgemeesters gaven op die punten hun inbreng en brachten signalen in over de hoorplicht WVGGZ, lachgas en designerdrugs. Daarnaast een aantal artikelen in deze nieuwsbrief: een uitnodiging voor het debat Rechtsstaatpoort op 21 juni, een artikel over de financiering en continuïteit in de bekosting van de politie en de VNG-brief voor het commissiedebat 'Criminaliteitsbestrijding en ondermijning' op 16 juni. 

Lees meer

15 juni 2021

Visual position papers

De afgelopen periode is met partners in de strafrechtketen gewerkt aan verschillende position papers met het oog op de formatie van een volgend Kabinet. Deze keten functioneert alleen goed als in de gehele keten evenwichtig wordt geïnvesteerd. Om dit en de samenhang tussen de verschillende position papers te laten zien, is deze visual (pdf) gemaakt

Lees meer

20 mei 2021

Brief 'Versterken rechtsstaat' aan informateur

Vanuit de wens om een volgend Kabinet te laten investeren in de rechtsstaat, is deze brief op 19 mei jl. aan informateur Hamer verzonden. 

Lees meer

4 mei 2021

Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak

De Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties.

Lees meer

3 mei 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters mei 2021

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 19 april 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over het vergroten van inzetbaarheid en verminderen van roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, een aantal stukken voor de planning en control, de inbreng bij de kabinetsformatie en de organisatie van het bewaken en beveiligen. De regioburgemeesters (inclusief de twee door de VNG aangewezen burgemeesters) gaven hun inbreng.
De politie geeft in deze nieuwsbrief een extra toelichting op de in het LOVP van 19 april besproken maatregelen die het capaciteitstekort moeten verlichten.

Lees meer

24 maart 2021

De kracht van samen: 1-overheid tegen ondermijning

Vanuit het voormalig Aanjaagteam Ondermijning (ATO) is dit boekje samengesteld. Het geeft een beeld bij de aanpak van ondermijning in de afgelopen jaren.

Lees meer

11 maart 2021

Inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp

Politieagenten hebben de afgelopen jaren de kennis van hun bevoegdheden verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat is over het algemeen het geval, volgens de Inspectie JenV.

Lees meer

1 2