Actueel nieuws

14 december 2018

Verruimde sluitingsbevoegdheid drugspanden

Op dinsdag 11 december jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat een ruimere sluitingsbevoegdheid voor drugspanden aan de burgemeester toekent.

Lees meer

12 december 2018

“Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar”

De politie heeft een verkennende notitie geschreven over de samenwerking tussen de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) op het terrein van de handhaving. Met deze notitie wil de politie een helder standpunt innemen in het maatschappelijke debat over de toekomst van de relatie tussen politie en overige handhaving en toezicht.

Lees meer

10 december 2018

Kamerbrief over toezicht op de politieorganisatie

De minister van Justitie en Veiligheid informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inrichting van het toezicht op de politie en de verdere ontwikkeling in komende jaren. De publicatie 'Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie' stuurt hij mee met de brief. In de bijlage gaat de minister in op het toezicht op de politie, zijn rol als minister en de rol van onafhankelijke toezichthouders.

Lees meer

6 december 2018

Ontwikkeling politiesterkte

De Minister van Justitie en Veiligheid stuurde de Tweede Kamer op 3 december een brief over de ontwikkeling van de operationele politiesterkte. De Kamer heeft hier in een Algemeen Overleg om gevraagd. 

Lees meer

14 november 2018

Administratieve rompslomp belangrijkste oorzaak overbelasting politiepersoneel

Wat zijn de factoren die tot over- of onderbelasting van politiepersoneel leiden?

Lees meer

7 november 2018

Kamerbrief over verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis

In het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg verscheen op 7 november de brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis.

Lees meer

1 2 3 ... 5