Vakbonden definitief akkoord met Cao Politie

1 november 2018

Op 31 oktober hebben de besluitvormende organen van de vier politiebonden besloten de nieuwe CAO voor de politie te ondertekenen.

Het in september bereikte onderhandelingsakkoord tussen de vakbonden, de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid is de afgelopen periode voorgelegd aan de leden van de vakbonden.

Uit de digitale ledenpeiling die is gehouden, bleek dat 61,4 procent van de deelnemers aan de ledenpeiling heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO. 38,6 procent van de leden die mee deden aan de peiling vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende.

In totaal brachten 16.104 vakbondsleden tussen 17 en 30 oktober hun stem uit: een respons van 29,0 procent. De nieuwe cao kent een looptijd van 2018 t/m 2020.