Blijvende versterking aanpak ondermijning nodig!

14 november 2018

Op 14 november heeft een Algemeen Overleg plaatsgevonden van de Vaste Kamercommissie met de minister van Justitie en Veiligheid. De Kamerleden spraken over de voortgang van het beleid van de minister. De regioburgemeesters en de VNG hebben voorafgaand aan het algemeen overleg in een gezamenlijke brief hun aandachtspunten gestuurd aan de Kamerleden: de belangrijkste gaan over benodigde wetgeving en over het belang van structurele financiering voor een versterkte aanpak. Om ondermijning een slag toe te brengen is het noodzakelijk de uitvoeringskracht bij alle partijen blijvend te versterken.