Actueel nieuws

1 november 2018

Vakbonden definitief akkoord met Cao Politie

Op 31 oktober hebben de besluitvormende organen van de vier politiebonden besloten de nieuwe CAO voor de politie te ondertekenen.

Lees meer

12 oktober 2018

VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: eerste nummer

Vandaag verscheen nummer 1 van de Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid. De brief wordt geïntroduceerd door wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, en burgemeester Theo Weterings (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

Lees meer

27 september 2018

Presentatie slotrapportage 'Op weg naar een persoonsgerichte aanpak'

Het Schakelteam 'Personen met verward gedrag' presenteerde vandaag haar slotrapportage 'Op weg naar een persoonsgerichte aanpak'.

Lees meer

27 september 2018

Het 7-stappenmodel in de praktijk

Publicatie van het ‘7-Stappenmodel… de praktijk’ met praktijkverhalen van drie gemeentelijk regisseurs.

Lees meer

17 september 2018

Onderzoek Burgemeesters in cyberspace

Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld.

Lees meer

17 september 2018

CAO Akkoord Politie 2018-2020

De minister van Justitie en Veiligheid, de Korpschef en de vakbonden zijn vrijdag 14 september tot een cao-akkoord gekomen voor de politie. De bonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun achterban.

Lees meer

13 september 2018

Cao-acties 14-16 september 2018

 

De vakbonden hebben aangekondigd dat de politie in het kader van de besprekingen over de cao het weekend van 14 t/m 16 september 2018 het werk in heel Nederland zal neerleggen. 

Lees meer

14 augustus 2018

Onderzoek EénVandaag

Ruim tweederde (68%) van de mensen vindt dat de politie onvoldoende aanwezig is op straat. Dat blijkt uit een gewogen peiling van EénVandaag onder 27.000 mensen. Juist de mensen op het platteland missen de politie meer in hun eigen buurt dan de inwoners van de vier grootste steden.

Lees meer

18 juli 2018

Onderzoek criminele 'weldoeners'

Onderzoek van Tilburg University in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, wijst uit dat minimaal een op de drie Nederlandse gemeenten wel een criminele 'weldoener' kent. Dit zijn personen met een twijfelachtige (of criminele) achtergrond die zich positief profileren door bijvoorbeeld sportverenigingen te sponsoren, stichtingen voor goede doelen te steunen of evenementen te organiseren.

Lees meer

16 juli 2018

CAO besprekingen

Op 1 mei jl hebben de vakbonden in het kader van de cao-besprekingen een zogenoemd ‘herstelplan’ gestuurd aan de minister en de Korpschef. Realisatie van dit plan (pdf, 140 kB), waarin 33 maatregelen staan gericht op doorontwikkeling van de politieorganisatie is, door de politievakbonden als randvoorwaardelijk gesteld voordat over flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan worden gesproken. Vervolgens hebben de vakbonden

Lees meer

1 2 3 4 5