Halfjaarbrief politie

16 juli 2018

Op 4 juli zond de minister een halfjaarbericht over de politie aan de Tweede Kamer. In zijn laatste voortgangsbrief over de vorming van de Nationale Politie heeft hij toegezegd tweemaal per jaar de Kamer te blijven informeren over ontwikkelingen binnen de politie. Bijlagen bij het halfjaarbericht gaan in op ontwikkelingen in de taakuitvoering door politie, politiepersoneel en toezeggingen en moties.

In zijn brief schrijft de minister dat de vorming van de nationale politie is afgerond. Er staat nu één politie die vanuit een stevige lokale verankering als één organisatie werkt aan de veiligheid van ons land. Het is nu zaak het politiebestel verder te ontwikkelen en te verbeteren zoals de commissie Kuijken stelt in haar evaluatierapport.

In de bijlage over de taakuitvoering wordt specifiek ingegaan op de gebiedsgebonden politiezorg en de dienstverlening van de politie. De politie staat midden in de snel veranderende samenleving. Wil de politie aansluiting bij de samenleving houden, dan is het noodzakelijk dat zij meegaat met de ontwikkelingen in de maatschappij. Dit maakt aanpassingen binnen de politieorganisatie noodzakelijk. Voor de gebiedsgebonden politiezorg is hiervoor de ontwikkelagenda GGP opgesteld. De ontwikkelagenda gaat in essentie over de vraag hoe (mondiale) maatschappelijke en technologische ontwikkelingen neerslaan in de wijk en hoe de politie zich daartoe moet verhouden. Het betekent probleem- en informatie gestuurd werken op een manier en niveau welke recht doen aan de lokale context van de basisteams.

Halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer (pdf, 77 kB)

Bijlage 1 Ontwikkelingen in de taakuitvoering van de politie (pdf, 59 kB)

Bijlage 2 Politiepersoneel (pdf, 43 kB)

Bijlage 3 Diverse toezeggingen en moties politie (pdf, 50 kB)

Bijlage 4 Ontwikkelagenda gebiedsgebonden politie (pdf, 872 kB)