Actueel nieuws

3 april 2018

Gerichte aanpak High Impact Crimes leidt tot daling recidive

Daders van High Impact Crimes vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit het WODC-rapport “Recidive na High Impact Crimes (HIC)”, dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag heeft overhandigd aan burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), voorzitter van de Taskforce Overvallen.

Lees meer

8 maart 2018

Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

Lees meer

7 maart 2018

Hoorzitting ICT Politie 8 maart 2018

Op donderdag 8 maart organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de ICT van de politie. De aanleiding hiervoor is de voortgangsbrief politie die de minister eind vorig jaar aan de Kamer heeft gezonden. Deze hoorzitting is openbaar.

Lees meer

5 maart 2018

Zorgelijke trend overlast verward gedrag

In 2017 registreerde de politie wederom meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van 2016.

Lees meer

5 maart 2018

Criminaliteit daalt, ondermijning stijgt

Sinds 2005 is het aantal geregistreerde misdrijven met 45% gedaald. Wel is er een verschuiving naar 'onzichtbare' criminaliteit.

Lees meer

5 maart 2018

Benoeming onafhankelijk voorzitter Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning

Mr. P.G.A. (Peter) Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg, is per 1 maart 2018 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO).

Lees meer

1 maart 2018

Hennepkwekerijen in woningen: risico voor omwonenden

Om de veiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen te verbeteren moeten publieke en private partijen samenwerken en maatregelen nemen om onveilige woonsituaties als gevolg van hennepteelt te voorkomen. Het illegale karakter van hennepteelt mag voor partijen geen reden zijn om het probleem niet aan te pakken. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport “Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen” dat vandaag is gepubliceerd.

Lees meer

22 februari 2018

Kamerbrief en rapportage over vervoer van personen met verward gedrag

De minister van VWS heeft het parlement geïnformeerd over het vervoer van personen met verward gedrag. In de brief doet de minister verslag van de rapportage van ‘de ‘brigadier vervoer’. In dit document geven regio’s de stand van zaken weer. Onder andere wordt als knelpunt benoemd de onduidelijkheid over structurele wet- en regelgeving en financiering voor alternatieve vervoersvormen.

Brief (pdf, 154 kB) aan TK
Rapportage (pdf, 490 kB) brigadier Vervoer inzake passend vervoer mensen met verward gedrag

Lees meer

21 februari 2018

10e voortgangsbrief vorming Nationale Politie

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de tiende en daarmee laatste voortgangsbrief over de vorming van de Nationale Politie aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief markeert de afronding van de eerste vormingsfase die in 2010 is begonnen. De minister constateert in deze brief dat het geen gemakkelijke weg is geweest,. Hij concludeert echter ook dat de energie, die door de politiemedewerkers in het vormingsproces is gestopt, vruchten heeft afgeworpen: de politie is inderdaad beter in staat om als één organisatie te functioneren; de ingrijpende transitie van 26 versnipperde bedrijfsvoeringseenheden naar één landelijk Politiedienstencentrum (PDC) is gerealiseerd, de beheersystemen van de politieorganisatie zijn ingericht en de politie is in staat om in te spelen op zowel lokale, regionale als landelijke ontwikkelingen. Hiermee komt de eerste vormingsfase tot een afronding. Voor de politie breekt nu de fase aan van doorontwikkelen en verbeteren. Bij de voortgangsbrief zitten een groot aantal bijlagen en onderzoeksrapporten.

Lees meer

20 februari 2018

Actie-agenda ondermijning

De minister van Justitie en Veiligheid heeft zijn actie-agenda aanpak ondermijning naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder meer ingegaan op het wetgevingsproces, de landelijke governance rond ondermijning en het ondermijningsfonds.

Zie hier (pdf, 111 kB) de brief.

Lees meer

1 2 3 4 5