‘Noodkreet recherche waar blijft onze versterking’

20 februari 2018

Op 20 februari 2018 heeft de Nederlandse Politiebond (NPB) het rapport ‘Noodkreet recherche: waar blijft onze versterking’ (pdf, 274 kB) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor dit rapport zijn 400 rechercheurs bevraagd.

Hoofdlijn van het rapport is dat:

 • er te weinig rechercheurs zijn,
 • er te weinig tijd is voor scholing,
 • de ICT-voorzieningen achterlopen,
 • de bureaucratie bij de nationale politie groter dan ooit is,
 • de samenwerking met externe partijen niet goed is omdat enerzijds de externe partners zoals reclassering, jeugdzorg, gemeenten en belastingdienst het geregeld laten afweten en anderzijds omdat de focus binnen de politie alleen op het aanleveren van zoveel mogelijk verdachten bij het OM ligt;
 • niemand kritisch durft te zijn vanwege de afrekencultuur binnen de politie.

De NPB concludeert dat alle capaciteit opgaat aan de zgn. brengcriminaliteit en de landelijke prioriteiten en dat er te weinig gedaan wordt met ‘lichte’ criminaliteit zoals berovingen/oplichting van ouderen en kwetsbare personen en er te weinig tijd is om minder goed zichtbare criminaliteit  zoals ondermijning op te sporen.

Aanbevelingen zijn:

 • 2000 rechercheurs er bij. Versterk elk basisteam met 10 rechercheurs
 • Investeer in up-to-date ICT voorzieningen
 • Geef de driehoek meer te zeggen over aanpak lokale criminaliteit. Geef ze de vrijheid om zelf rechercheteams samen te stellen en de minimumsterkte daarvan te bepalen.
 • Organiseer verplichte en aan doelstellingen gebonden samenwerking met relevante partners voor aanpak (georganiseerde) criminaliteit
 • Installeer een landelijk rechercheteam voor voldoen aan internationale verzoeken
 • Ga versnippering binnen recherche tegen.
 • Investeer in wijkteams om hun oog- en oor-functie en hun bijdrage aan sociale veiligheid en preventie te versterken
 • Realiseer meer mogelijkheden voor inzetten burgerinfiltranten en kroongetuigen
 • Realiseer verplichte programma’s voor jongeren onder 16 jaar die zijn ingezet door criminele groepen
 • Stop met loze beloften en maak inzichtelijk wat politie wel en niet doet
 • Investeer in een diverse samenstelling
 • Verbeter de arbeidsvoorwaarden van rechercheurs.