Criminaliteit daalt, ondermijning stijgt

5 maart 2018

Sinds 2005 is het aantal geregistreerde misdrijven met 45% gedaald. Wel is er een verschuiving naar 'onzichtbare' criminaliteit.

Lees verder uit NRC Next d.d. 2 maart 2018.