Kamerbrief en rapportage over vervoer van personen met verward gedrag

22 februari 2018

De minister van VWS heeft het parlement geïnformeerd over het vervoer van personen met verward gedrag. In de brief doet de minister verslag van de rapportage van ‘de ‘brigadier vervoer’. In dit document geven regio’s de stand van zaken weer. Onder andere wordt als knelpunt benoemd de onduidelijkheid over structurele wet- en regelgeving en financiering voor alternatieve vervoersvormen.

Brief (pdf, 154 kB) aan TK
Rapportage (pdf, 490 kB) brigadier Vervoer inzake passend vervoer mensen met verward gedrag