Actueel nieuws

7 december 2020

Bespoedigen uitvoering wetsvoorstel verruiming van artikel 174a Gemeentewet (4 december 2020)

Namens de G4-gemeenten, de VNG en het NGB hebben de regioburgemeesters aandacht gevraagd bij de minister van Justitie en Veiligheid voor het snel behandelen van het concept wetsvoorstel inzake uitbreiden artikel 174a Gemeentewet.

Lees meer

1 december 2020

Nieuwe voorzitter regioburgemeesters

Burgemeester Halsema van Amsterdam wordt met ingang van 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de regioburgemeesters.

Lees meer

1 december 2020

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2020

In de laatste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 23 november 2020. In het LOVP van 23 november jl. is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, bewaken en beveiligen, de pilot geweldsmiddelen BOA, de jaarwisseling, de veiligheidsagenda en is het thema dienstverlening door de politie toegelicht.

Daarnaast twee artikelen over de politie: 'Politie voor iedereen', het nieuwe perspectief op divers vakmanschap, diversiteit en inclusie, en over de doorontwikkeling van de dienstverlening van de politie.

Tevens een overzicht van recente publicaties op onze website.

Met ingang van 1 januari 2021 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen het collectief van regioburgemeesters: per die datum zal burgemeester Halsema het voorzitterschap op zich nemen.

Lees meer

1 december 2020

Kennisplatform Ondermijning

Het Kennisplatform Ondermijning (KPO) is eind november gelanceerd door Minister Grapperhaus.

Lees meer

30 november 2020

Voortgangsbrief nieuwe gegevens politiewet

Op 19 november 2020 stuurde de minister van Rechtsbescherming Dekker de Tweede Kamer een voortgangsbrief over de nieuwe gegevenswet politie en justitie.

Lees meer

30 november 2020

Buitengewoon veilig: Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en samenwerking met politie

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft DSP-groep verdiepend onderzoek verricht naar de taken, samenwerking en arbeidsomstandigheden van boa’s in de periode januari 2020 tot en met september 2020.

Lees meer

30 november 2020

Kamerbrief Voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok

In reactie op het maatschappelijk en politiek debat over de veiligheid van boa’s bij hun taakuitvoering en het vraagstuk over de bewapening van boa’s werkzaam in de openbare ruimte, heeft de minister afgelopen zomer aangekondigd dat zal worden gestart met een pilot waarin boa’s werkzaam in de openbare ruimte op een beperkt aantal plaatsen in het land voor een afgebakende periode de beschikking krijgen over de korte wapenstok.

Lees meer

30 november 2020

Kamerbrief Voortgang samen tegen mensenhandel

Op 8 november stuurde de staatssecretaris de Tweede Kamer een voortgangsbrief over het programma samen tegen mensenhandel. Hierin verwijst de staatssecretaris naar enkele praktische instrumenten die het mogelijk moeten maken om slachtoffers sneller te signaleren, hen beter te helpen en daders steviger aan te pakken.

Lees meer

30 november 2020

Kamerbrief Opsporing en vervolging mensenhandel

De staatssecretaris schrijft in november 2020 aan de Tweede Kamer dat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. Deze investeringen vertalen zich niet meteen in concrete resultaten: het werven van nieuwe medewerkers, het aanleren van nieuwe werkwijzen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het certificeren van rechercheurs en trainen van alle eerstelijns politie agenten kost tijd. Grote effecten van deze investeringen worden pas op termijn zichtbaar. Tegelijkertijd lijkt er dit jaar al een eerste effect te zijn van deze maatregelen. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een toename van het aantal geregistreerde OM-verdachten.

Lees meer

25 november 2020

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Half november 2020 heeft minister Grapperhaus bijgevoegde voortgangsbrief over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

1 2 3 4