Buitengewoon veilig: Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en samenwerking met politie

30 november 2020

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft DSP-groep verdiepend onderzoek verricht naar de taken, samenwerking en arbeidsomstandigheden van boa’s in de periode januari 2020 tot en met september 2020.

De resultaten van deze studie dienen als input voor het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) en Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van JenV voor toekomstig beleid voor boa’s.

Buitengewoon veilig: Onderzoek naar arbeidsomstandigheden van boa's en de samenwerking met politie (oktober 2020)