Kamerbrief Voortgang samen tegen mensenhandel

30 november 2020

Op 8 november stuurde de staatssecretaris de Tweede Kamer een voortgangsbrief over het programma samen tegen mensenhandel. Hierin verwijst de staatssecretaris naar enkele praktische instrumenten die het mogelijk moeten maken om slachtoffers sneller te signaleren, hen beter te helpen en daders steviger aan te pakken.

Zo geeft de handreiking gegevensdeling inzicht in de mogelijkheden voor informatiedeling binnen het bredere mensenhandel-domein (opsporing, vervolging, bestuurlijk en zorg en opvang). Ook is er Het Kompas Mensenhandel. Het Kompas is een praktisch digitaal instrument dat Nederlandse gemeenten moet helpen bij de ontwikkeling van een aanpak mensenhandel. Verbeterde informatiedeling en samenwerking zorgen ervoor dat de aanpak van mensenhandel nog meer integraal gebeurd.

Kamerbrief Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (18 november 2020)