Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2020

1 december 2020

In de laatste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 23 november 2020. In het LOVP van 23 november jl. is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, bewaken en beveiligen, de pilot geweldsmiddelen BOA, de jaarwisseling, de veiligheidsagenda en is het thema dienstverlening door de politie toegelicht.

Daarnaast twee artikelen over de politie: 'Politie voor iedereen', het nieuwe perspectief op divers vakmanschap, diversiteit en inclusie, en over de doorontwikkeling van de dienstverlening van de politie.

Tevens een overzicht van recente publicaties op onze website.

Met ingang van 1 januari 2021 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen het collectief van regioburgemeesters: per die datum zal burgemeester Halsema het voorzitterschap op zich nemen.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.