Actueel nieuws

8 juli 2020

Doorlichting strafrechtketen door PWC

Op 26 juni zonden de minister van JenV en de minister van rechtsbescherming hun reactie op de doorlichting van de strafrechtketen, uitgevoerd door PWC, naar de Tweede Kamer. 

Lees meer

8 juli 2020

Aanpak achterstanden strafrechtketen mede in relatie tot coronavirus

Op 25 juni 2020 stuurden de minister van JenV en de minister van rechtsbescherming een brief naar de Kamer waarin geïnformeerd wordt over de aanpak van de achterstanden in de strafrechtketen

Lees meer

8 juli 2020

Kamerbrief Invulling motie van de Leden Van Dam en Kuiken

Op 30 juni 2020 zond de minster een brief aan de Kamer waarin hij de Kamer informeert op welke wijze het hoofdstuk Politie in de JenV-begroting van aanvullende informatie wordt voorzien. Dit naar aanleiding van de motie Van Dam en Kuiken welke de regering verzocht om het hoofdstuk Politie in de JenV-begroting 2021 uit te splitsen in aparte artikelen en de toelichting daarop aan te passen.

Lees meer

30 juni 2020

Geactualiseerde prognose van de operationele bezetting voor 2020 en de jaren 2021 tot en met 2025

De vernieuwing van de basispolitieopleiding, de regeling vervroegd uittreden voor de sector politie en de coronacrisis zijn van invloed op de prognose met betrekking tot de operationele bezetting (het aantal operationele medewerkers) van de politie.

Lees meer

24 juni 2020

Ontwikkeling nieuw Basispolitieonderwijs

De Politieacademie en de politie zullen de komende jaren invulling en uitvoering geven aan toekomstgericht politieonderwijs onder andere door het realiseren van een nieuwe basispolitieopleiding.

Lees meer

19 juni 2020

Kamerbrief Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

In bijgevoegde brief geeft de minister van JenV aan hoe hij de middelen die in de Voorjaarsnota voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit beschikbaar komen, zal verdelen.

Lees meer

1 2 3 4