Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters mei 2020

27 mei 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 25 mei.

Tijdens het LOVP van 25 mei is over diverse onderwerpen gesproken, waaronder de effecten van de coronacrisis op het politiewerk, de inzet op bewaken en beveiligen en de voorjaarsnota in relatie tot de aanpak van ondermijning, de taskforce operationele sterkte en capaciteit, de visie op diversiteit binnen de politie en tot slot samenwerking met en inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.