Ontwikkeling nieuw Basispolitieonderwijs

24 juni 2020

De Politieacademie en de politie zullen de komende jaren invulling en uitvoering geven aan toekomstgericht politieonderwijs onder andere door het realiseren van een nieuwe basispolitieopleiding.

De vernieuwing van de opleiding leidt ertoe dat studenten hun opleiding in twee jaar voltooien en sneller als medewerker aangesteld kunnen worden. Dit is mogelijk door een andere organisatie van het onderwijs, het gebruik van digitale leermiddelen en het gebruik van verschillende leerroutes gebaseerd op de achtergrond en voorkennis van de studenten. Tevens zijn studenten tijdens hun opleiding al deels onder begeleiding inzetbaar in de praktijk. Dit heeft een positief effect op de politiecapaciteit. De nieuwe opleiding beoogt ertoe bij te dragen dat de politie in staat is de verhoogde uitstroom bij de politie de komende jaren op te vangen. Samenwerking met het reguliere onderwijs is een belangrijke pijler.

In de eerste negen maanden van de opleiding volgen alle studenten dezelfde modules. Vervolgens vindt een verdieping van 3 maanden plaats op gebiedsgebonden politiezorg of opsporing. In het tweede jaar ligt de nadruk op het leren in de praktijk, de studenten worden onder begeleiding ingezet. Na afronding van de basispolitieopleiding krijgen de studenten een generieke aanstelling. Zij worden ingezet in de basisteams met het accent op gebiedsgebonden politiezorg of op opsporing. Na een pilotfase en evaluatie van de pilot zullen studenten naar verwachting per mei 2021 kunnen starten met de vernieuwde basispolitieopleiding. De minister verzoekt de Politieacademie en de politie een monitoringsinstrument te ontwikkelen om de implementatie en de realisatie van de nieuwe basispolitieopleiding te volgen en vraagt de Inspectie bij haar reguliere onderzoeken naar het politieonderwijs aandacht te besteden aan de vernieuwde basispolitieopleiding zodra er ervaring is opgedaan met de werking in de praktijk.

Tevens heeft de Inspectie van JenV het jaarbeeld politieonderwijs 2019 opgeleverd. Afgesproken is dat de politie, de politieacademie en JenV bij de ontwikkeling van de nieuwe basispolitieopleiding de aanbevelingen van de Inspectie actief zullen oppakken.

Kamerbrief Actuele ontwikkelingen in het politieonderwijs en Jaarbeeld Inspectie (24 juni 2020)

Jaarbeeld Politieonderwijs 2019 (bijlage Kamerbrief 24 juni 2020)