Geactualiseerde prognose van de operationele bezetting voor 2020 en de jaren 2021 tot en met 2025

30 juni 2020

De vernieuwing van de basispolitieopleiding, de regeling vervroegd uittreden voor de sector politie en de coronacrisis zijn van invloed op de prognose met betrekking tot de operationele bezetting (het aantal operationele medewerkers) van de politie.

De minister stuurde op 30 juni 2020 de geactualiseerde prognose van de operationele bezetting voor 2020 en de jaren 2021 tot en met 2025 naar de Kamer. De geactualiseerde prognose laat zien dat dit jaar naar verwachting minder studenten zullen starten bij de Politieacademie, omdat besloten is om het startmoment in week 41 te laten vervallen. De huidige studenten zullen echter sneller afstuderen als gevolg van de omvorming van de lopende opleidingen naar de vernieuwde, kortere basispolitieopleiding. In 2021 kan daardoor een relatief groot aantal afgestudeerden aan de slag op een volwaardige operationele functie. Daarnaast zal de inzetbaarheid van studenten voor politiewerk gedurende de opleiding toenemen in het vernieuwde stelsel. Verder zal vanaf 2021 het aantal studenten dat start bij de Politieacademie toenemen.

De politie verwacht op dit moment dat de totale operationele bezetting in 2020 licht zal stijgen van 50.402 fte naar 50.454 fte. Op basis van de huidige prognose verwacht de politie dat de operationele bezetting de komende jaren zal groeien en voorziet de politie dat de operationele formatie (het aantal werkplekken) en bezetting (het aantal werkenden) in 2024 weer in balans zijn.

Kamerbrief Geactualiseerde prognose operationele bezetting (30 juni 2020)