Aanpak achterstanden strafrechtketen mede in relatie tot coronavirus

8 juli 2020

Op 25 juni 2020 stuurden de minister van JenV en de minister van rechtsbescherming een brief naar de Kamer waarin geïnformeerd wordt over de aanpak van de achterstanden in de strafrechtketen

Reeds bestaande uitdagingen om strafzaken af te doen zijn verhevigd doordat door het coronavirus veel regulier werk geen doorgang kon vinden. Met elkaar wordt gewerkt aan: meer samenhang in de aanpak, intensievere samenwerking tussen de partners en de toepassing van innovatieve werkwijzen waardoor de al bestaande achterstand niet verder zou moeten oplopen.

Kamerbrief Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen (25 juni 2020)