Kamerbrief Voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok

30 november 2020

In reactie op het maatschappelijk en politiek debat over de veiligheid van boa’s bij hun taakuitvoering en het vraagstuk over de bewapening van boa’s werkzaam in de openbare ruimte, heeft de minister afgelopen zomer aangekondigd dat zal worden gestart met een pilot waarin boa’s werkzaam in de openbare ruimte op een beperkt aantal plaatsen in het land voor een afgebakende periode de beschikking krijgen over de korte wapenstok.

Het betreft tien gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok voor de boa’s die zullen deelnemen. De pilots duren een jaar en worden gemonitord en geëvalueerd om te bepalen hoe de toerusting (bij zich dragen, ter hand nemen, daadwerkelijk gebruik) van de korte wapenstok door boa`s werkzaam in de openbare ruimte in de tien geselecteerde gemeenten tot een verhoging van de (subjectieve en objectieve) veiligheid van boa’s bij hun taakuitvoering bijdraagt. Die inzichten zullen meegenomen worden bij het nog op te stellen Besluit bewapening en uitrusting boa‘s (AMvB). Bij de evaluatie van de pilot zullen de ervaringen van boa’s, de toezichthouders en werkgevers van boa`s een belangrijke rol spelen en zullen de boa-bonden worden betrokken en in het LOVP worden besproken.

Kamerbrief Voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok (16 november 2020)