Kamerbrief bij 2e halfjaarbericht politie

16 november 2018

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het 2e halfjaarbericht politie van 2018 naar de Tweede Kamer. Hiermee informeert hij de Kamer over de doorontwikkeling en verbetering van vorming van de nationale politie. Bij het halfjaarbericht informeert hij de Kamer over de ontwikkelagenda opsporing, rechtshulpvoorziening Nederland, de ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen de politie, ontwikkelingen ten aanzien van het politiepersoneel en de stand van zaken met betrekking tot enkele door de minister gedane toezeggingen, aangenomen moties en mededelingen.