Ontwikkeling politiesterkte

6 december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid stuurde de Tweede Kamer op 3 december een brief over de ontwikkeling van de operationele politiesterkte. De Kamer heeft hier in een Algemeen Overleg om gevraagd. 

In de brief schetst de Minister de ontwikkeling van de operationele politiesterkte formatief (arbeidsplaatsen) en qua bezetting (mensen in dienst) voor de jaren 2013, 2018 en 2023. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van de sterkte van volledig opgeleide medewerkers en de ontwikkeling van de sterkte van mensen in opleiding, de zogenoemde aspiranten.

Volledig opgeleide sterkte

Jaar

Bezetting

Formatie

Over-/ onderbezetting

2013

47.073

45.160

1.913

2018

46.968

45.533

1.435

2023

46.497

46.674

-177

 

Aspiranten

Jaar

Bezetting

Formatie

Over-/ onderbezetting

2013

4.525

4.642

-117

2018

3.648

4.642

-994

2023

4.834

4.655

179

 

Bijlage: Kamerbrief ontwikkeling politiesterkte (3 december 2018)